DSC01841De individuele begeleidingstrainingen van BS Sennenhonden vinden plaats in dagdelen van ca. 2,5 uur. Omdat er tijdens de eerste training veel informatie wordt uitgewisseld en een gedragstest wordt afgenomen, neemt de eerste training altijd een gehele dag (2 dagdelen) in beslag. Vervolgtrainingen kunnen per dagdeel worden geboekt. Tijdens de ontvangst met koffie/thee op de eerste trainingsdag worden uw situatie en uw vragen of wensen doorgenomen. Daarna starten we met een gedragstest die meer inzicht geeft in het (ongewenste) gedrag van uw uw hond en hoe uw hond aankijkt tegen de onderlinge relatie met u. Na de gedragstest gaat de daadwerkelijke training van start. Na afloop van de training is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie/thee, uw training na te bespreken. 
 

BS Sennenhonden hanteert voor de individuele trainingen geen vaste trainingsdagen. De trainingen worden op afspraak ingepland, zo mogelijk op de dag(en) van uw voorkeur. Dat kan doordeweeks, maar ook in het weekend zijn. In overleg kan van de reguliere trainingstijden worden afgeweken. Wilt u bij uw aanmelding de dag(en) van uw voorkeur vermelden?
 
DSC03894In sommige gevallen kan het door de eigenaar van de hond als ongewenst aangemerkte gedrag worden bijgestuurd zonder uitgebreide training. In voorkomende gevallen zal dit met u worden besproken en zullen individuele afspraken worden gemaakt over de gewenste vorm en duur van de begeleiding.

NB: Wanneer u van mening bent dat er zich in uw situatie een dringend probleem voordoet, neemt u dan even telefonisch contact met mij op, voordat u het online aanmeldingsformulier invult. Voor dringende gevallen zal worden geprobeerd zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het Intakeformulier Individuele Begeleiding. Na ontvangst en bespreking van uw intakeformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van uw cursusgeld.


Cursusgeld
Het tarief voor de individuele (her)opvoedingstrainingen is gebaseerd op een uurtarief van € 50,00 inclusief BTW. Hierin is begrepen:

DSC06940
* Het opstellen en doornemen van het huiswerkschema waarmee u thuis aan de slag gaat. Dit huiswerkschema, dat in weken is opgesplitst, wordt na afloop van de training opgesteld en wordt in het afgeschermde gedeelte van de website aan uw cursistendossier toegevoegd. Om uw huiswerkschema's te kunnen bekijken dient u derhalve een account te registreren via het menu-onderdeel 'Mijn Account' op deze website.
* Online begeleiding (per e-mail) bij de uitvoering van het huiswerkschema, naar aanleiding van de door u op te stellen rapportages, waardoor u nóg meer inzicht krijgt in het gedrag van uw hond.
* Het online bespreken (per e-mail) van alle vragen waar u tijdens de uitvoering van uw huiswerkschema tegenaan loopt.
* Indien nodig kan in aanvulling op de online begeleiding telefonisch contact worden opgenomen.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om deel te nemen aan de online huiswerkbegeleiding, laat u mij dit dan z.s.m. weten, zodat we een andere wijze van begeleiding kunnen afspreken.

Trainingsprogramma
Het trainingsprogramma dat voor de individuele trainingen wordt gevolgd, is in principe gelijk aan het programma dat voor de reguliere cursussen Natuurlijk Opvoeden wordt gevolgd. Bij een individuele training kan het programma volledig worden aangepast aan uw eigen tempo en mogelijkheden én aan het tempo en de mogelijkheden van uw hond. Afhankelijk van het gedrag van uw hond zijn er daarnaast volop mogelijkheden om, in aanvulling op het reguliere programma, aanvullende oefeningen en therapieën op te nemen, waardoor elk ongewenst gedrag kan worden aangepakt. Door het programma van de reguliere cursussen Natuurlijk Opvoeden altijd als basis te hanteren, werkt u daadwerkelijk aan het gedrag van uw hond en is er geen sprake van symptoombestrijding.

DSC06044DSC06763DSC06819DSC06748
Algemene informatie trainingen

Door uw inschrijving voor de Individuele Trainingen verklaart u zich akkoord met de Algemene Cursusvoorwaarden van BS Sennenhonden. Leest u daarom deze Algemene Cursusvoorwaarden door vóórdat u zich inschrijft.


Filter
Heeft u vragen over een artikel in deze categorie? Laat het ons weten!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *